Toegepaste technieken

 

Oplossingsgericht Coachen

Dit is een kortdurende en effectieve methode die de wijsheid, het talent en de vaardigheden van de cliënt centraal stelt bij het vinden van oplossingen of nieuwe doelen.

De coach leidt de cliënt door zijn proces. De cliënt is de inhoudelijk deskundige en vindt zijn eigen hulpbronnen.Het is een efficiënte en effectieve methode waardoor cliënten in een beperkt aantal sessies (4 – 6) komen bij een oplossing of nieuw doel.

 

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Een NLP-master beheerst tal van methodieken die helpen om de structuur van je communicatie te verbeteren, ook die met jezelf. Hierdoor leer je om ook andere keuzes te maken en anders om te gaan met ‘oud zeer’. Dit kan overigens ook zonder deze te hardop te benoemen.

NLP biedt tal van beproefde methodes om in contact te komen met je eigen (onbewuste) hulpbronnen en om gestelde doelen te verwezenlijken.

Heel concreet:

 • Het maakt ons bewust van de werking van onze communicatiefilters en -patronen
 • Het helpt doelen concreet te maken.
 • Het geeft inzicht in ons functioneren, op alle niveaus en in onze leerstrategieën
 • Het leert om door specifieke taalpatronen beter te communiceren en daarmee gedrag te sturen.
 • Het leert om in contact te komen met ons onderbewuste (intuïtie) als hulpbron.
 • Het biedt diverse strategieën om tot succesvolle verandering te komen.

 

Transactionele Analyse (TA)

Transactionele Analyse geeft inzicht in hoe wij ons onbewust vastklampen aan bepaald terugkerend gedrag en geeft antwoord op de vraag waarom we steeds weer doen wat we doen.

Nadat we dit in kaart hebben gebracht, ben je in staat om te kiezen voor ander gedrag in toekomstige situaties.

 

Verder zet ik waar nodig ook in:

  • Systemisch werk
  • EFT, Emotional Freedom Technologie
  • EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing
  • RET, Rationeel-Emotieve Therapie
  • Hypnotherapie om in trance te komen
  • diverse creatieve technieken

 

TOEPASSING VAN DEZE METHODEN

                                             ZETTEN COACHING KRACHT BIJ.

 

Coachen is ondersteuning om zaken zelf beter aan te pakken.

Mocht blijken dat er andere deskundigheden nodig zijn, dan zal ik dat aangeven.

©2011 Antoinette van Boom | Website & Design: Collin Boerema